ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 29 ต.ค. 2565 16:23 น.
 250

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

   โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร ประธานกรรมการ สอ.รพ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ร่วมประชุม ทั้งนี้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 103 คน (จากผู้แทน 105 คน) การประชุมใหญ่เป็นไปตามระเบียบวาระ  ผลการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระด้วยความเรียบร้อย.