ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

สอ.รพ. รับเกียรติบัตร เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564/2565

โดย admin
 วันที่ 29 มิ.ย. 2565 13:29 น.
 529
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้รับเกียรติบัตร
"เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564/2565 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย พ.ต.อ. ดนุกฤต  กลัมพากร ประธานกรรมการ  นางสาวพวงพิศ  จันทร์เอียด ผู้จัดการ
และนางสาวกุลธิดา  นานาวัน รองผู้จัดการ เข้ารับมอบเกียรติบัตร 

จากนายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9 

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร